Kölnäs Tess RS 7293

Tess i Söderhamn 2016, foto Emmy Johansson

Sto född 2013. Diplomsto, GI, guldbelönad.

e. Wilfred v.d. Zandhoeve RS 555
u. Kölnäs Ohna RS 6522, diplom, BIS, 45p
ue. Almnäs Flis RS 343, A

Tess är ett näpet litet sto med en stamtavla som förpliktar. Hon visades med fina poängen 98888=41p i Kristinehamn 2014. Även i Kristinehamn 2015 fick hon 98888=41p. Som 3-åring 2016 fick hon diplom med 99887=41p och blev även guldbelönad med 89888=41p.

Fullständig stamtavla här.