Kölnäs Uforia

Foto: Linnea Ornstein

Foto: Linnea Ornstein

Sto född 2014, fux

e. Almnäs Flis RS 343, A
u. Kölnäs Filippa RS 5568, A
ue. Charley v.d. Provincialeweg RS 257

Uforia blev som 2-åring guldbelönad och champion minior med 98898=42p. Som 3-åring blev hon champion ungsto med 99798=42p.

Fullständig stamtavla finns här.